سادگی در ارسال مشکلات و پیگیری آن توسط کاربر

سادگی در ارسال و پيگيری مشکلات توسط کاربر

با فراهم نمودن امکانی برای ثبت سریع تیکت و پیگیری آسان از آخرین وضعیت آن، باعث افزایش رضایت کاربران سازمان شوید.


کاربران سازمان شما می‌بایست قادر باشند تا مشکل خود را سریعا گزارش دهند و بتوانند به‌آسانی از آخرین وضعیت تیکت خود مطلع شده و آن را پیگیری نمایند. وجود امکانی برای پیگیری آسان از آخرین وضعیت تیکت، باعث می‌شود تا آرامش کاربر حفظ شده و شفافیت ارائه خدمات افزایش یابد.ويژگی‌ها

استفاده از فرمی ساده برای ثبت تیکت
انتخاب نوع مشکل و رخداد، از لیست رخداد‌ها و مشکلات از پیش تعریف شده
ارائه‌ي راهنمایی‌های لازم در زمان ثبت رخداد و مشکل کاربر، تا درصورت امکان کاربر بتواند مشکل خود را، خود حل نماید
امکان انتخاب تجهیز و ثبت تیکت بر روی آن
کمترین میزان نیازمندی کاربر به تایپ توصیف مشکل خود
پرسش از رضایت کاربر از خدمت ارائه شدهفواید

راحتی در ثبت تیکت
راحتی در پیگیری آخرین وضعیت تیکت
آموزش کاربر برای حل مشکلات خود
کاهش چشم‌گیر تعداد تیکت‌ها
افزایش شفافیت در ارائه خدمات
کنترل کیفیت خدمات با پرسش از رضایت کاربر