تشخیص خودکار تغییر در تجهیز

تشخیص خودکار تغییر در تجهیز

با صرف کمترین هزینه و زمان تغییر در تجهیزات IT سازمان خود را مدیریت و نظارت نمایید


ارائه خدمات IT همیشه با تغییرات سخت افزاری و نرم‌افزاری در تجهیزات همراه خواهد بود. با امکان تشخیص خودکار تغییرات در میزکار امن‌پرداز این فرصت برای شما فراهم خواهد شود تا با صرف کمترین هزینه و زمان از آخرین تغییرات مطلع شوید.ويژگی‌ها

ارائه گزارش آنلاین از آخرین تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در تجهیزات IT
امکان مشاهده تغییر از طریق مطالعه جزییات مربوطط به تغییر
امکان بررسی تغییر رخ داده و تایید یا عدم تایید آن از طریق مشاهده گزارشات کارشناسان یا گزارشات انبارفواید

نظارت جامع و دقیق بر تجهیزات فناوری اطلاعات
کنترل کیفیت خدمات فناوری اطلاعات