داشبورد نظارت سریع بر ارائه خدمات

داشبورد نظارت سریع بر ارئه خدمات

تنها با یک‌نگاه از آخرین وضعيت تیکت‌ها و نحوه‌ی ارائه خدمات آگاه شویدويژگی‌ها

مشاهده یک گزارش بجای تهیه چند گزارش، برای مطلع شدن از آخرین وضعیت تیکت‌ها
مشاهده گزارش در داشبورد
مشاهده گزارشی آماری از وضعیت تیکت‌ها بطور مثال تیکت‌های که تاخیر دارند، درحال پیگیری هستند و ...فواید

با استفاده از این داشبورد، تصویری کلی و جامع از وضعیت خدمات خواهید داشت.
برای مطلع شدن از آخرین وضعیت خدمات، کمترین زمان را صرف خواهید کرد