مدیریت تجهیزات IT

مدیریت تجهیزات موجود

آگاهی دقیق از اطلاعات سخت‌افزاری، نرم افزاری و آخرین وضعیت تجهیزات IT با یک کلیک !


میزکار امن‌پرداز، با فراهم کردن مدیریتی یکپارچه در حوزه‌ی مدیریت تجهیزات IT موجود در سازمان، این امکان را برای مدیران و کارشناسان فراهم می‌کند تا با صرف کمترین هزینه و زمان، از آخرین وضعیت تجهیزات آگاهی دقیقی داشته باشند.ويژگی‌ها

مشاهده‌ي آخرین وضعیت تجهیزات و مشاهده چرخه زندگی آنها
مشاهده گارانتی و مدت زمان عمر مفید تجهیزات
آگاهی از اطلاعات مربوط به مشخصه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات
مشاهده آنلاین تغییرات سخت‌افزاری و نرم افزاری هر تجهیز در همان لحظه
مشاهده تاریخچه تغییرات سخت‌افزاری و نرم افزاری هر تجهیز
مشاهده تاریخچه ی هزینه ی های مالی صورت گرفته برای هر تجهیز
گزارشگیری جامع و دقیق از تمامی اطلاعات مربوط به تجهیزات
گزارشگیری جامع و دقیق از تمامی رخدادها و تیکت‌های صورت گرفته بر روی یک تجهیزفواید

افزایش شفافیت در مدیریت تجهیزات IT سازمان
آگاهی دقیق از آخرین وضعیت تجهیزات IT در سازمان
کاهش هزینه‌های جمع‌اوری اطلاعات تجهیزات
شفافیت در مدیریت مالی تجهیزات IT سازمان