مدیریت قراردادها

مدیریت قرارداد‌های IT

آیا یکی از دغدغه‌های شما پیگیری مفاد قراردادهاست؟ دیگر نگران بی‌خبر ماندن از به‌پایان رسیدن مدت قراردادها نخواهید بود! پیگیری تمامی قراردادهای سازمان خود را به میزکار امن‌پرداز بسپارید. میزکار امن‌پرداز هشدارهای لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد.


یکی از مهمترین فعالیت‌ها و ماموریت‌های واحد فناوری اطلاعات سازمان، پیگیری قراردادهاییست که با پیمان‌کارهای خارجی بسته‌است. پیگیری و مطالبه‌ی مفاد قراردادها در زمان توافق شده، دغدغه مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌ها می‌باشد. میزکار امن‌پرداز هشدار به‌هنگام را به مدیران IT سازمان می‌دهد تا نسبت به پیگیری مفاد قراردادها در زمان توافق شده، اقدام نمایند.ويژگی‌ها

پیگیری و مدیریت قراردادها بصورت جامع و متمرکز در میزکار امن‌پرداز
ثبت جزییات قراردادها
گرفتن هشدار به‌هنگام قبل از به پایان رسیدن قرارداد و مفاد آن
پرینت قراردادفواید

تضمین رسیدگی به‌هنگام قراردادها
مدیریت متمرکز تمامی قراردادها
بالا نگه‌داشتن کیفیت ارائه خدمات